COVID-19 – 6 Gouden Regels zijn onmogelijk toepasbaar voor sekswerkers!

Lieve fans,

Onderstaande mail heb ik vandaag gezonden naar de bevoegde instanties:

Geachte,

Ik ben Hot Marijke, reeds 15 jaar sekswerker. Begin maart dit jaar ben ik gestopt met al mijn activiteiten vanwege COVID-19. Dit uit respect voor ieders gezondheid: die van mijn klanten, mijn echtgenoot (die reeds 70 is en tot de risicogroep behoort), mijn zoontje van 10, en al mijn geliefden.

Tot mijn verbijstering werd prostitutie vanaf 08-06-2020 terug toegelaten, met zgn protocollen die beschermend zouden zijn. Dit is absurd, want veiligheid in het meest intieme beroep, is om volgende redenen onmogelijk, waardoor prostituees SUPER-VERSPREIDERS zijn van het coronavirus. Conclusie: prostitutie moet terug verboden worden!

De 6 Gouden Regels zijn gewoonweg onmogelijk toe te passen door sekswerkers, bijgevolg is prostitutie levensgevaarlijk voor de volksgezondheid:

 1. De hygiëneregels blijven essentieel: handen wassen met water en zeep, en geen hand geven of kussen bij een begroeting.
 2.          In dit beroep hoort knuffelen er sowieso bij, dus is een begroeting op afstand onmogelijk.

  1. Activiteiten vinden het liefst buiten  Als dat niet kan, moet de ruimte voldoende verlucht worden.

            Buiten kan uiteraard niet, verluchting binnen is beperkt vanwege de geluidshinder van het liefdesspel. Met open ramen is voor de discretie dus onmogelijk.

  1. U moet extra voorzorgsmaatregelen nemen als u mensen uit de risicogroep ziet.

            Zelf vertellen ze dat niet en het vaststellen daarvan is onmogelijk.

  1. Hou 1,5 meter afstand, behalve voor mensen uit uw eigen huishouden, uw uitgebreide bubbel van 5 personen.

            1.5 meter afstand is onmogelijk.

  1. Beperk uw fysieke contacten. Buiten uw gezin mag u nauwer contact hebben met een groep van maximaal 5 personen, de zogenoemde uitgebreide bubbel. Waar deze bubbel voorheen wekelijks mocht veranderen, moet deze groep van 5 mensen nu vast blijven.

           Een bubbel-klantenbestand beperken tot 5 personen is commercieel niet rendabel, en is dus onmogelijk.

  1. Beperk groepsactiviteiten tot maximaal 10 personen. Dat geldt voor binnen en buiten.

  Gangbangs en groepsseks hebben geen enkele beperking qua aantal personen: controle daarop is onmogelijk.

  Bovendien is tracing onmogelijk. Sekswerkers kennen meestal de identiteit van hun klanten niet en zelfs indien wél, bv een bekend persoon, zijn zij deontologisch gebonden aan het beroepsgeheim. Bijgevolg zullen zij om privacy-redenen nooit de persoonlijke gegevens van klanten bekend maken, niet aan speurders, niet aan eender wie. Het omgekeerde is ook – op een andere manier – het geval: klanten zullen nooit toegeven dat ze bij een sekswerker geweest zijn, om evidente persoonlijke redenen.

  Discotheken of nachtclubs mogen nog niet open, vanwege te nauwe contacten.

  Prostitutie bestaat echter uit nog véél nauwere contacten maar het mag terug sinds 08-06-2020, ondanks het ministerieel besluit dat reeds 4 maal (!) in het Staatsblad verschenen is (05-06-2020 – 30-06-2020 – 24-07-2020 – 28-07-2020):

  Overwegende dat, hoewel de meerderheid van de activiteiten opnieuw is toegelaten, het evenwel noodzakelijk is om bijzondere aandacht te besteden aan activiteiten die een aanzienlijk risico op verspreiding van het virus met zich meebrengen en om activiteiten te blijven verbieden die te nauwe contacten tussen individuen impliceren en/of een groot aantal personen samenbrengen;

  Het in het rood gearceerde zin is een definitie van PROSTITUTIE. Deze handelingen zijn dus wettelijk verboden en bijgevolg moet sekswerken terug verboden worden met terugwerkende kracht vanaf 08-06-2020.

  Ikzelf ben officieel ingeschreven als sekswerker en betaal mijn belastingen en sociale bijdrage.

  Bij het terug verbieden van de prostitutie heb ik dan ook terecht recht op mijn hinderpremier van 160 euro per dag met terugwerkende kracht vanaf 08-06-2020.

  In afwachting van een positief antwoord,

  Vriendelijke groeten,

  Hot Marijke

  0498-616443

  PS

  • In bijlage nogmaals de tekst waarin ik aantoon dat de 6 Gouden Regels ONMOGELIJK toepasbaar zijn voor sekswerkers.
  • Onderstaand artikel (waarin ikzelf ook geïnterviewd word) aangaande sekswerkers in coronatijden verscheen in Het Laatste Nieuws op 12-08-2020:

   Sekswerkers gaan opnieuw aan de slag