Het verloren fatsoen

Lieve fans,

Ik ga het hier even hebben over een begrip dat helaas bijna niet meer voorkomt: fatsoen. Ik vraag me af waarom, dus ga ik proberen dit gegeven te doorgronden. We gaan dus lekker doorbomen over dit intrigerende onderwerp: volg mij lekker mee in mijn sprankelende gedachtengang.

Alles begint uiteraard bij de opvoeding. Vooral ouders en school hebben de gigantische taak om van een onwetend plat wezen een “goed mens” te maken door een uitgebalanceerde educatie. Daar begint het schoentje al te wringen. Meestal krijgen kinderen het niveau van hun ouders mee, wat de school ook moge proberen. Om het grof uit te drukken: bij minder ontwikkelde ouders zullen de kinderen het niet veel verder brengen dan lezen en schrijven. Zij krijgen bijna niets mee van de waarden die hét verschil kunnen maken: respect, intellect, fatsoen. Zelden zijn ze intelligent genoeg om het autodidactisch te maken in het leven, indien wel, komt dit door de genen van hun échte biologische vader. 🙂

Alles draait om het denkvermogen, kunnen redeneren en begrijpen, steeds opnieuw allerlei dingen in vraag te stellen, een eeuwige honger naar kennis om (nieuwe) inzichten te verwerven. Het verstandelijk vermogen is volgens mij wel degelijk erfelijk, maar het niveau kan slabakken als het niet ten volle ondersteund en aangemoedigd wordt. Dom geboren worden is erg, maar sluimerende capaciteiten – vanwege intelligente afstamming – die niet aangewakkerd worden is nog erger: een volledige ontplooiing komt dan in het gedrang. Spijtig genoeg is een hoog ontwikkeld persoon niet altijd fatsoenlijk, de kans is daarentegen wel groter dan bij volgzame dommeriken. De slimmerd kan nochtans ook een misdadiger worden, maar dan wel van het leidende soort: de maffiabaas, de dictator, de Führer. Een perfect voorbeeld is de nazi-top: het gemiddeld IQ van deze psycho-bende lag boven de 140, uitzondering was debiel Julius Streicher, het prototype van de hersenloze volgeling.

De slimme slechterik is gewetenloos en kan zondermeer zijn eventueel aangeboren fatsoen keihard verdringen voor zijn Hoger Doel: Geld en vooral de Macht die je daarmee verwerft en heerlijk kunt exploiteren. Deze negatieve gedragswijze is de grootste aanleiding tot de degeneratie van de mens. Ondanks de immense ontwikkeling van high-tech door hoog intelligente geesten, is de evolutie naar een “betere mens” quasi onbestaand, jammer genoeg is het omgekeerd evenredige waar. Het grootkapitaal met zijn gewetenloze gangsters vernietigt de wereld, zo cliché, maar clichés zijn nagenoeg altijd juist. En nu kom ik tot the point: waarom en wanneer verliest een fatsoenlijk persoon zijn fatsoen?

Dat kan door allerlei omstandigheden gebeuren: uit verdriet, wanhoop, opportuniteit, beïnvloeding en noem maar op. Toch is volgens mij de grootste reden een reactie op herhaaldelijk gepest worden in de jeugdjaren en/of tijdens de beginnende beroepperiode. Eender waarom: te dik, te dun, te lelijk, te stil, te slim, noem maar op. De gekwetste ziel, die eenzaam wordt, ontwikkelt een wrok die onderhuids uitgroeit tot een verzengende haat en zo verliest hij zijn fatsoen. Dat lijdende individu begeeft zich vervolgens op de duistere wegen van verzuring, verbittering,  schelden en een vijandigheid die uiteindelijk leidt tot geestelijk en/of lichamelijk geweld. Dat alles om zijn eigen ongeluk te wreken op mensen die op het 1e zicht wél gelukkig en geslaagd zijn in het leven. Kijk hier het filmpje tegen pesten met mijn ex-buurvrouw en vriendin Slongske.

Het is dus zeer positief dat er keihard tegen pesten op school en op de werkvloer wordt ingegaan. Ik juich dat toe, alhoewel ik vrees dat er quasi niets verandert: het heeft en het zal altijd bestaan. Wat ik hier wil aanklagen is de groteske tegenstelling in de scheefredenering die zich tijdens de laatste 10 jaar heeft ontwikkeld. De zo geroemde Vrije Meningsuiting wordt meedogenloos verkracht om eigen zienswijzen door te drukken en andere denkbeelden zondermeer neer te sabelen. Het cynische is dat de Vrije Meningsuiting enkel telt voor de EIGEN Mening.

Zeer eigenaardig is dus dat iedereen er over akkoord is dat pesten en kwetsen not done en onfatsoenlijk is. Het mag echter wél, het moét zelfs, indien het om de Vrije Meningsuiting gaat, die mag constant misbruikt worden als alibi voor wangedrag. Dan is pesten, uitschelden en kwetsen plots de NORM! Onder het mom van “Kijk eens wat ik durf!” doen vooral de mindere cartoonisten en zogenaamde stand-up-comedians hun walgelijke ding. Erger nog: ze beschouwen zichzelf als Helden en verheffen hun platte boersheid, hun dégoutante vulgariteit, tot een soort kunstvorm, jawadde! Hun primitieve volgelingen slikken al hun rioolrotzooi als zoete koek en verdedigen hun Goden met: “Amai, die heeft lef, die is scherp, die waagt het om tegen die en die zijn schenen te schoppen.” So what?” denk ik dan, moet je moed en talent hebben om onnozele scheldpartijen poen te pakken op de kap van anderen? Zeker niet, het is de meest laffe en platvloerse manier om je kost te verdienen. Satire? My ass!

Vooral bekende mensen worden uitlachen, beschimpt, beledigd en gekwetst en een leger idiote fans aanziet dat brullend en schaterend als ultiem grappig. Ik kijk dit met lede ogen aan, ik begrijp het niet. Is dit het voorbeeld voor onze jeugd? Niet moeilijk dat ze dan gaan pesten! Het is mij ook al geflikt door een zekere Xander De Rijcke waar ik een blog over schreef. Mij raakt het niet, na 10 jaar in het vak kan je tegen een stoot, ik constateer enkel dat beleefdheid, respect, etiquette, fijngevoeligheid, raffinement, voorkomendheid, gentleman-gedrag en meer van dat, zeer zeldzaam geworden. Nog onbegrijpelijker is dat “laster en smaad” klaarblijkelijk niet meer strafbaar is, het is  mainstream geworden: onfatsoenlijk optreden is de regel, het is blijkbaar COOL om je als een gestampte boer te gedragen: het fatsoen is verloren. Voor altijd?

Wat ook opvalt, zodra je die verblinde apostelen van de wansmaak wijst op hun dwaling, krijg je meteen zélf de volle laag. No problem for me, maar zodoende overtreden ze wel hun eigen pedante regel dat àlles mag, want ook IK heb recht op Mijn Vrije Meningsuiting. Ik zei het al, enkel de hunne is volgens hun de enige echte juiste mening: zij mogen iedereen uitschijten tegen de sterren op, zodra iemand daar met zijn Vrije Mening nog maar één opmerking over maakt, krijgt die ook de huid vol gescholden. Alweer: de Vrije Mening houdt op bij hun Eigen Mening.

Vergis je niet, ik heb niets tegen satire, zolang het niet bewust keihard kwetsend is. Daarom ook ben ik radicaal tegen de trivialiteit van Charlie Hebdo en co, tegen banale onfatsoenlijke cartoonisten en het gros van de zgn stand-up comedians. Zij maken van de wereld geen betere plaats, zij zijn geen Helden van de Vrije Meningsuiting, zij zijn enkel vulgaire figuren die het tot bekendheid schoppen door in te spelen op hun even vunzige fans, met als enige regel: “Het volk wil shit? Geef ze shit!” Hun enige doel is Geld en Macht, de Vrije Meningsuiting is hun alibi-jasje en zal hun worst wezen, het zijn ordinaire opportunisten. Zij zouden hun laag-bij-de-grondse job kwijt zijn als fatsoen terug de norm werd.

Het zijn gepeste jongetjes die een beetje kunnen tekenen, redelijk zijn in uitschijten en door een gelukkig toeval hun krabbels en toogzeikerij – op café en internetfora – te gelde kunnen maken. Met dank aan hun volgelingen, de Julius Streichers van deze tijden. Humor ten koste van een ander is geen humor en de letterlijke dooddoener: “Ja maar, daar moeten ze die mensen toch niet voor doodschieten?” Dat klopt natuurlijk, toch verandert die slachtpartij niets aan mijn opinie. Onze geliefde geallieerden bombardeerden Dresden plat voor de lol en ons eigen Mortsel om een Duits fabriekje te raken: allebei walgelijke en totaal overbodige massamoorden. Onschuldige mensen zomaar afmaken is van alle tijden.

Vorige week bekeek ik op “De Wereld Draait Door” de reactie van Freek De Jonge op de rel tussen Erdogan en Böhmermann. Uiteraard is de Turkse Führer een klootzak, maar die zgn Duitse stand-up comedian is dat eveneens. Ook Hans Teeuwen ontgoochelde mij: hij is op zijn beurt uit zgn solidariteit ook plat gaan schimpen op Erdogan. Zelfs Bart De Wever ging over de schreef en vindt dat dit allemaal moet kunnen. Mutti Merkel wordt alweer afgeschoten, ik meen daarentegen dat zij in dit incident wél de juiste diplomatieke beslissing nam. Jongens toch, laat het aan de militairen over om Erdogan uit te schakelen, met vuilbekkerij ga je hem niet verslaan. Integendeel: deze update van Hitler trekt zich geen bal aan van jullie dom pubergekaffer: hij misbruikt het handig om Duitsland en EU voor de zoveelste keer voor schut te zetten. De effecten van dit soort Vrije Meningsuitingen zijn duidelijk negatief, zelfs nefast. De criticasters bieden hem het gedroomde excuus om de vluchtelingendeal op te blazen. Al stelde die onzin nooit iets voor, nu heeft Erdogan een verrechtvaardiging. Welkom, miljoenen Turken!

Het niet-schofferen van zo’n dictator heeft niets te maken met zelfcensuur of het beperken van de Vrije Meningsuiting. Het is gewoon een slimmere tactiek als voorbereiding op het uitrangeren van deze bloeddorstige Kalief. Hij lacht in zijn baard, want door dat fulmineren geef je hem wapens in handen om zijn regime te verantwoorden en zelfs te verstrengen. Wie zijn hier de nuttige idioten? Juist, de zelfbenoemde megalomane Strijders voor de Vrije Meningsuiting die deze Ottomaanse Heerser in de slachtofferrol duwen. Voorzichtig zijn is niét onfatsoenlijk en véél doeltreffender in deze problematiek en al is Erdogan een Monster, niemand kan hem het recht ontzeggen om de gekwetste ziel te spelen: voor hem is het gefundenes fressen: zijn volgelingen worden nog fanatieker en zijn ongebreidelde Machtshonger groeit nog sneller.

Freek de Jonge, die in feite kwam om over zijn idool Charlie Chaplin te praten, gaf eveneens zijn persoonlijke visie en mening, en dat mag toch volgens de – o zo verheerlijkte – Vrije Meningsuiting? Nee hoor, want het was niet de mening van Matthijs Van Nieuwkerk en achteraf ook niet die van linkse media die Freek afkraakten, precies vanwege ZIJN Vrije Mening. Enkel de Vrije Mening van de gevestigde zgn elite met hun media-lakeien is geldig, o wee als je ertegen in gaat. Kritiek mag niet, of je wordt gekruisigd. Matthijs beging ook de ongelofelijke stommiteit om de prachtige film “The Dictator” (over Hitler) van de geniale Chaplin te vergelijken met het strontgedicht van nulliteit Böhmermann (over Erdogan). Dat is zowat Enrico Caruso vergelijken met Eddy Wally. Dit is het enige filmpje over deze materie dat ik de moeite vind om te vertonen. Precies omdat arrogante Matthijs het zijn slaafse (vetbetaalde) plicht vindt om de Vrije Mening van Freek te veroordelen: “Diens brood men eet, diens woord men spreekt.” Ik sta niet achter alles wat Freek ooit bracht, hier kan ik echter niets anders uitbrengen dan: “Chapeau Freek!”

 

 

Als besluit: geloof bijlange niet wat je leest en hoort in de mainstream-media, blijf kritisch en zoek naar alternatieve berichtgeving, die je vooral op internet kan vinden. Wik en weeg, (ver)oordeel niet te vlug, laat je niet manipuleren. Relativeer de té hooggeprezen Vrije Meningsuiting want er is dikwijls een reukje aan. Doe niet mee aan pesten, uitlachen, uitschelden en kwetsen, want dat is onbeleefd, smakeloos, niet grappig en absoluut niet fatsoenlijk.

Genoeg geluld!

Dikke fatsoenlijke kussen,

xxxxxx

Hot Marijke