Opvoeding is ALLES.

Ik sta niet alleen in bovenstaande stelling, o.a. Etienne Vermeersch, mijn favoriete filosoof, is ook die mening toegedaan. Ik ga er dieper op in.
“Je bent wat je eet” klopt min of meer in verband met je lichamelijke gezondheid, althans de basis ervan. Analoog met deze bewering staat “je bent wat je weet” min of meer garant voor de fundamenten van je geestelijke ontwikkeling. Er is evenwel meer nodig dan een encyclopedische kennis om een mens te zijn. Met kennis word je 1 – een quizzer, met wijsheid 2 – een goeroe, met inzicht 3 – een mens. Noteer dat 3 met alle gemak 2 en 1 kan vervangen en 2 eveneens 1, de omgekeerde volgorde gaat echter niet op.

slimste mens 2015

1 – De quizzer.

Hij hoeft helemaal niet intelligent te zijn. Voldoende is dat hij massa’s informatie in zijn perfect werkend geheugen opslaat en het vermogen heeft om bliksemsnel het gevraagde uit zijn kennis-arsenaal te plukken. Een topquizzer – zelfs “De slimste mens ter wereld” – is niets meer dan een veredelde papagaai die zogezegd straffe nummertjes opvoert om kreetjes van bewondering op te wekken bij een middelmatig publiek dat al keihard in de handjes klapt als de wonderkandidaat weet dat Canberra de hoofdstad van Australië is. De quizzer heeft meestal een beperkt verstand en is dus geen goeroe.

beatles_maharishi-mahesh_yogi_002

2 – De goeroe.

Hij heeft niet enkel de kennis en het geheugen, hij beheerst ook de kunst om over allerlei intrigerende zaken een eigen gefundeerde mening te verkondigen en deze te kunnen overbrengen op zijn volgelingen. Als het zijn altruïstische bedoeling is om anderen intellectueel en moreel te verheffen, is alles in orde. Helaas gebruiken de meeste goeroes hun wijsheid om naiëve apostels te ronselen, te overbluffen en te brainwashen, met als enige doel hun eigen financiële verrijking. Een echt gesprek is niet de bedoeling, wel een monoloog om zijn bewonderaars onvoorwaardelijk voor hem te winnen. Politiek is voor deze absoluut schrandere personen het meest geschikte strijdtoneel om hun egoïstische doelen door machtsmisbruik en manipulatie te verwezenlijken. Religieuze leiders met één of andere God als lichtend voorbeeld zijn nog wreder: zij roeien hun tegenstanders meedogenloos uit. De goeroe heeft doorgaans geen geweten en is dus geen mens.

Vermeersch Dewever

3 – De mens.

Dit type is de moeite om het er iets uitgebreider over te hebben. Homo Sapiens heeft niet enkel de kennis en wijsheid om zijn verstandelijke redeneringen en ideeën met bescheidenheid over te brengen op anderen. Hij blijft ook zelf altijd zoeken naar het waarom van de dingen, hij probeert tot zijn laatste dag nieuwe inzichten te verwerven in het leven en alles wat er verband mee houdt. Dat doet hij door zijn basisintelligentie te gebruiken en uit te breiden op alle mogelijke gebieden.

Zijn gezonde nieuwsgierigheid en intellectuele honger kent geen grenzen: al van zijn prille jeugd heeft hij interesse in Kunst, literatuur, toneel, film, muziek, wetenschap, talen, filosofie, geraffineerde humor en goede seks. Dit is zijn basis, waar hij intens van geniet en als een galante gentleman zal hij blijven streven naar zijn vervolmaking. Beleefdheid en etiquette is voor hem de logica zelve. Hij voelt een intens geestelijk orgasme als hij “The Touch of Genius” herkent, het WOW-gevoel, de verrassing, het nieuwe inzicht, het High Level Genot van het leven zélf.

Dat kan onverwachts plaatsvinden door een passage in een boek, een scène in een film, een fragment muziek, klassiek of Heavy Metal, maakt niets uit, tijdens een diepgaand gesprek, bij culinaire hoogstandjes, tijdens overrompelende seks, met een uitzonderlijke persoon die in zijn leven verschijnt – Liefde noemt men dat – enzovoort. Vanzelfsprekend zijn er nog x aantal andere interesses die het leven voor hem leuker maken, zoals allerlei sporten, hobbies en soortgelijke bezigheden. Savoir vivre is de boodschap.

Het belangrijkste blijft echter om een zo hoog mogelijk kwalitatief leven te lijden, zich steeds verder te ontwikkelen en kostbare tijd niet te verspillen met nonsens. Dat is het doel van de mens. Hij heeft een geweten, een immens respect voor zijn medemens, en hij zal tijdens zijn ontdekkingsreis, die het leven is, altijd proberen om zijn medepassagiers aan te moedigen en zeker niet te kwetsen. Hij adoreert fijnzinnigheid, fatsoen en klasse, hij mijdt en walgt van platheid, vulgariteit en marginaliteit. Dit alles maakt hem tot een mens.

Wie heeft dit vuur in jou doen ontbranden? Aan wie heb jij het te danken dat jij een mens bent en geen simpele quizzer of een valse goeroe?

Het antwoord: aan de liefdevolle zorgen van jouw unieke ouders, aan je mama en je papa. Wees hen eeuwig dankbaar en geef hun waardevolle opvoeding door aan je kinderen, want, beste mensen, opvoeding is ALLES.

Lieve kusjes,

xxxxx

Hot Marijke