KBC luistert… niet!

KBC

Liefste lezers,

Ik ben klant bij verschillende banken en had nooit problemen, ook niet met de KBC, die in hun reclame zo mooi het volgende beweren:
“Wie we ook voor ons hebben, we geloven sterk in het dialoogmodel: eerst luisteren om beter te begrijpen, en daarna helder en open communiceren over oplossingen.”

Helaas zijn het enkel mooie woorden. Toen ik het waagde om op mijn vorige site een link te leggen met KBC, zodat KBC-klanten direct op mijn KBC-rekening konden storten, werd mijn rekening zonder boe of ba geblokkeerd. Er is totaal niet naar mij geluisterd, laat staan dat ze me wilden begrijpen of open zouden communiceren over oplossingen.

Alhoewel de KBC er geld mee verdiende wou zij absoluut geen connectie met mij. De juiste KBC-reclame is bijgevolg:
“Wie we ook voor ons hebben – uitgezonderd hoeren want daar willen we niets mee te maken hebben – we geloven sterk in het dialoogmodel: eerst luisteren om beter te begrijpen, en daarna helder en open communiceren over oplossingen.”

Hypocriet en niet klantvriendelijk, dàt is de echte KBC. Wolkenkrabbers vol met kuddes achterbakse pilarenbijters, geniepige kerkpissers en huichelachtige Jezus-van-het-kruis-biddende gluiperige farizeeërs die zich opwerpen als moraalridders en zedenmeesters door mij – zonder enige nadere uitleg – persona non grata te verklaren, enkel vanwege mijn beroep, en dat terwijl die zogezegde kuise predikers stiekem de grootste vetzakkerij uithalen. Schijnheiligheid troef!

Die vetzakkerij is ok voor mij, doe wat je niet laten kan, al is het in het verborgene, maar speel niet de breeddenkende voor iedereen openstaande bank, want precies dàt is de Kredietbank CERA niet!

Bij deze verleen ik jullie de titel van “KBC, de meest bekrompen bank van de 21e eeuw.”

Lieve groetjes,

Hot Marijke

PS. Ik plaats geen linken naar banken meer, omdat je via RESERVATION met eender welke bank kan afrekenen, jaja, ook met KBC! 🙂